Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04- 37622620 Email: mail@luatsuvietnam.vn
Tin nổi bật

Hội Luật gia Việt Nam triển khai công tác năm 2016

Hội Luật gia Việt Nam triển khai công tác năm 2016
Photo Credit To Hội luật gia Việt Nam
Ngày 25 tháng 12 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2016 của Hội.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lại Văn Nghiên, quyền Vụ trưởng, Vụ IV, Ban Nội chính Trung ương;  Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đại diện Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc Hội; Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch Hội, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Sau lời khai mạc của Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền, đồng chí Đặng Việt Dũng thay mặt Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã phát biểu chào mừng Hội nghị. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Tâm trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Hội Luật gia Việt Nam. Báo cáo nêu rõ: Năm 2015, là năm đầu tiên các cấp Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội; triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II; quán triệt quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 và của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động, đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015. Đó là: Tổ chức thành công lễ  kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội (4/4/1955-4/4/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II; Đón chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội; Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt là chủ trì xây dựng Luật trưng cầu ý dân đã được Quốc hội khóa XIII thông qua  tại kỳ hợp thứ 10 ngày 25/11/2015 vừa qua với tỷ lệ nhất trí cao (với 426/435 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 86,23% so với tổng số Đại biểu Quốc hội); Công tác tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở tiếp tục được các cấp Hội từ Trung ương tới cơ sở quan tâm đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì và có những bước tiến triển. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016”. Tham gia tích cực công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Công tác tổ chức, cán bộ và Hội viên được lãnh đạo Hội quan tâm và chú trọng. Hệ thống tổ chức Hội tiếp tục phát triển ở các quận, huyện và các cơ sở. Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và xuất bản tiếp tục được kiện toàn và nâng cao chất lượng về nội dung. Công tác thi đua, khen thưởng được nhân rộng, gắn liền thi đua với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Báo cáo đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Hội Luật gia Việt Nam gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước. Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV … Do đó, các cấp Hội Luật gia Việt Nam phải tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội, xây dựng và thực hiện các chương trình hành động cụ thể của các cấp Hội, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 29/KH-ĐĐHLVN, ngày 09/6/2012 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phải đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hội Luật gia đã đề ra và các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam.

Tại Hội nghị, thường trực Hội đồng thi đua khen – thưởng Hội Luật gia Việt Nam đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2015, thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Giám đốc công ty Luật số 5 – Quốc gia đã đại diện cho đơn vị nhận cờ thi đua khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã phát động phong trào thi đua năm 2016. Theo đó, năm 2016 là năm tiếp theo thực hiện nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII. Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2016 của toàn Hội, các cấp hội và hội viên cần tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm Hội. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội, gắn với việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Năm 2016 sẽ là một năm để lại nhiều dấu ấn trong phong trào thi đua – khen thưởng của Hội đó là Chương trình lựa chọn và trao giải thưởng “Luật gia vì cộng đồng”, thông qua chương trình này nhằm tôn vinh những Luật gia có những việc làm hữu ích, thiết thực cho xã hội, cho cộng đồng trong công tác pháp luật.

 

 

Post source : http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/hoi-luat-gia-viet-nam-trien-khai-cong-tac-nam-2016-d955.html

Related posts