Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04- 37622620 Email: mail@luatsuvietnam.vn
Tin nổi bật

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội ra thông báo số 504/TB-ĐLS V/v Tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề  và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

1. Về thời gian tổ chức:

– Ngày 22/11/ 2014 (Thứ Bảy): Kỹ năng của luật sư tham gia các vụ án hình sự;

– Ngày 23/11/2014 và 06/12/2014 (Chủ nhật): Kỹ năng của luật sư tham gia các vụ án kinh doanh thương mại;

– Ngày 06/12/2014 (Thứ Bảy): Kỹ năng giải quyết vụ án Dân sự.

– Ngày 07/12/ 2014 (Chủ nhật): Kỹ năng của luật sư tham gia các vụ án dân sự;

– Ngày 13/12/2014 (Thứ Bảy): Kỹ năng của luật sư tham gia các vụ án hình sự;

– Ngày 14/12/2014 (Chủ nhật):

+ Buổi sáng: Kỹ năng của luật sư tham gia các vụ án kinh doanh thương mại;

+ Buổi chiều: Qui tắc đạo đức và đức nghề nghiệp và ứng xử nghề nghiệp luật sư;

– Ngày 20/ 12/ 2014 ( Thứ Bảy):

+ Buổi sáng: Qui tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;

+ Buổi chiều: Đối thoại giữa giảng viên và người tập sự hành nghề;

(Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; Buổi chiều: từ 13h30 đến  17h)

2. Về địa điểm tổ chức:

Địa điểm tổ chức tại: Học viện Tư pháp – số 9 đường Lê Đức Thọ (kéo dài) phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Chi tiết cụ thể theo file đính kèm)

 

Related posts