Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04- 37622620 Email: mail@luatsuvietnam.vn
Tin nổi bật

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, KHÓA XII VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, KHÓA XII VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày 27/12/2017 tại thành phố Đà Lạt, Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XII và Hội nghị triển khai công tác năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội Nghị Ban Chấp hành Lần thứ 6 tập trung bàn bạc về một số vấn đề  như công tác tổ chức của Hội và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 19-KL/TW của Ban Bí thư và 4 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho công tác Hội trong năm 2017 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng chí Quản Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn NALAF đã có nhiều ý kiến phát biểu được Hội nghị ghi nhận.

(Đồng chí Quản Văn Minh phát biểu tại Hội nghị)

Hội nghị Lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển Hội cũng như đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2018.

Related posts