Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04- 37622620 Email: mail@luatsuvietnam.vn
Tin nổi bật

Hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

Hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

Đề nghị quý báo cho biết thế nào là đại lý thuế; điều kiện làm đại lý thuế và hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế?

Nguyễn Trần Kiên (Hoàng Mai, Hà Nội)

Thạc sĩ, luật sư Lê Việt Nga (Công ty Luật số 5 – Quốc gia, ĐT: 04.37622620; website: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, quy định: “Đại lý thuế” là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6 Thông tư số 117/2012/TT-BTC quy định Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau: 1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 3. Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Về hồ sơ đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế, được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 117/2012/ TT-BTC, như sau: Trước khi hoạt động, đại lý thuế phải lập một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính, hồ sơ gồm: – Văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư này); – Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế; – Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế có xác nhận của đại lý thuế; – Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Post source : www.hanoimoi.com.vn

Related posts