Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04- 37622620 Email: mail@luatsuvietnam.vn
Tin nổi bật

Đưa biển số xe vào diện “tài sản nhà nước” để bán đấu giá

Với việc đa số ĐBQH tán thành thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sáng 21-6, Quốc hội đã giao Chính phủ quản lý kho số xe, số tàu thuyền, máy bay, số căn cước công dân, hộ chiếu… quy định việc khai thác, sử dụng. Với biển số xe, việc đấu giá được nhấn mạnh với nguyên tắc người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp…

Kho số phục vụ quản lý nhà nước là một loại tài nguyên

Có 460/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành các nội dung quy định của luật này (tương đương hơn 93% tổng số đại biểu).

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luận, Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu lại một trong những vấn đề gây tranh luận nhất trong thảo luận luật này – việc có coi kho số các loại là một loại tài nguyên để khai thác hay không?

Ông Thanh cho biết, một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu quy định biển số xe được phép đấu giá thì cần thiết phải bãi bỏ khoản 22 Điều 8 của Luật giao thông đường bộ quy định về cấm mua bán biển số xe.

Ý kiến khác cho rằng, nếu cho phép đấu giá biển số xe thì biển số xe sẽ là tài sản của cá nhân, khi đó cá nhân có quyền đem bán biển số này khi không sử dụng hay không? việc quản lý nhà nước về số xe sẽ thực hiện như thế nào? Có ý kiến đề nghị cần quy định trong Luật này nguyên tắc về quản lý, sử dụng các kho số do Nhà nước quản lý.

Quốc hội đã thống nhất khai thác kho số để bổ sung nguồn thu cho ngân sách

Phân định việc này, UB Thường vụ Quốc hội lập luận, kho số của Nhà nước gồm nhiều loại khác nhau và được khai thác bằng các hình thức khác nhau để phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý của từng loại kho số (số xe, tàu, thuyền, máy bay, căn cước công dân, hộ chiếu, …) và bảo đảm phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

Mặt khác, kho số phục vụ quản lý nhà nước là một loại tài nguyên, việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung và quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên (mục 2 Chương VII  của luật này).

Vì vậy, UB Thường vụ đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết việc khai thác từng loại kho số phục vụ quản lý nhà nước để đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

“Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá (nếu có) không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông; người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp” – Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh khẳng định, quy định này, theo đó, không mâu thuẫn với quy định về việc cấm mua bán biển số xe của luật Giao thông đường bộ.

Theo đó, tại khoản 7 Điều 4, luật đã quy định, kho số viễn thông và kho số khác là một loại tài sản nhà nước.

Không cấm nhận xe doanh nghiệp tặng

Ngoài ra, một loại tài sản khác cũng được đưa vào danh mục tài sản nhà nước là tài sản công của doanh nghiệp và tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, cũng có ý kiến đề nghị xem lại quy định này cho phù hợp với luật Doanh nghiệp 2014 vì tài sản đã giao vốn cho doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp. Nói về ý kiến này, ông Thanh nhận định, tài sản nhà nước giao cho DN là tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, tất cả tài sản của DNNN là của Nhà nước.

Tuy nhiên, để quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với hình thức giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng, khai thác, luật đã chia tài sản công tại doanh nghiệp gồm 2 nhóm: (1) Tài sản công được tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; (2) Tài sản công Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý nhưng không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp (như các vùng thông báo bay giao Tổng công ty quản lý bay,…) được điều chỉnh bởi Luật này và pháp luật có liên quan.

Về vấn đề tiếp nhận, sử dụng ô tô, tài sản được biếu tặng, báo cáo giải trình cũng nêu rõ, một số ý kiến đề nghị cần xử lý hành vi tiếp nhận, sử dụng không đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ.

Ý kiến khác đề nghị không cấm việc tiếp nhận tài sản mà cần quy định cơ chế tiếp nhận tài sản tập trung tại một đầu mối do một cơ quan quản lý thống nhất, sau đó sắp xếp, phân bổ tài sản biếu, tặng cho bảo đảm đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ.

UB Thường vụ Quốc hội nhận định, thực tế hiện nay, hàng năm Chính phủ Việt Nam đang tiếp nhận nhiều tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới hình thức trao tặng, ủng hộ, viện trợ, như hệ thống nước sạch nông thôn, ô tô chuyên dụng, thiết bị y tế, thuốc men, thiết bị giáo dục…

Việc nghiêm cấm hành vi nhận tài sản để tránh các tiêu cực trong việc nhận tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Luật này quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công, do đó, chỉ nghiêm cấm các hành vi sử dụng tài sản công (sau khi được xác lập quyền sở hữu toàn dân) không đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ và quy định những nguyên tắc để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, sử dụng. Việc quy định cụ thể về xác lập quyền sở hữu, lập phương án xử lý tài sản tặng cho được thực hiện theo quy định tại mục 2 Chương VI của luật.

Quốc hội cũng giao thẩm quyền quy định chi tiết cho Chính phủ về vấn đề này.

Vũ Hân
(Trích nguồn từ báo Công An Nhân Dân Điện tử – http://cand.com.vn/thoi-su/Dua-bien-so-xe-vao-dien-tai-san-nha-nuoc-de-ban-dau-gia-446350/)

Related posts