Địa chỉ : Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04- 37622620 Email: mail@luatsuvietnam.vn
Tin nổi bật

Điều kiện và hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Điều kiện và hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Đề nghị quý báo cho biết, pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về điều kiện và hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài?

Nguyễn Thị Nhung (Đống Đa, Hà Nội)

Luật sư Lương Thị Trâm (Công ty Luật Số 5 – Quốc gia, ĐT: 04.37622620; web site: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:

– Căn cứ Điều 28 Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, điều kiện nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được quy định như sau: 1. Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định chỉ được tiến hành, nếu bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp đơn yêu cầu, tự nguyện và không có tranh chấp; 2. Trường hợp con chưa thành niên thì mẹ hoặc cha làm thủ tục nhận cha hoặc mẹ cho con. Nếu con chưa thành niên nhưng đã từ đủ chín tuổi trở lên thì việc xin nhận cha hoặc mẹ cho con còn phải có sự đồng ý của bản thân người con đó; 3. Trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha người đó. Nếu người được nhận là con chưa thành niên nhưng đã từ đủ chín tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của bản thân người đó; 4. Con đã thành niên xin nhận cha, không đòi hỏi phải có sự đồng ý của mẹ; xin nhận mẹ, không đòi hỏi phải có sự đồng ý của cha.

Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (Điều 29 Nghị định 68/2002/NĐ-CP) quy định: 1. UBND cấp tỉnh nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con công nhận và đăng ký việc người nước ngoài xin nhận công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam là cha, mẹ, con; việc công dân Việt Nam xin nhận người nước ngoài thường trú tại Việt Nam là cha, mẹ, con; 2. Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước tiếp nhận nơi cư trú của bên công dân Việt Nam công nhận và đăng ký việc người nước ngoài xin nhận công dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con.

Hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài (Điều 30 Nghị định 68/2002/NĐ-CP) gồm: a) Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con; c) Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ; d) Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con; đ) Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.

Giấy tờ quy định nêu trên được lập thành 1 bộ hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp, nếu thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con thuộc UBND cấp tỉnh; nộp tại cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam, nếu thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con thuộc cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam

Post source : www.hanoimoi.com.vn

Related posts